Όροι & Προϋποθέσεις

Το όριο των επιβατών είναι ανάλογα με τον τύπο του σκάφους που θα επιλέξετε.
Τα σκάφη και οι μηχανές είναι καινούργια και ελέγχονται με πλήρες service πριν από κάθε παράδοση.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν μηχανικές ή άλλες ζημιές που θα προκληθούν από υπαιτιότητα δική σας στο σκάφος κατά τη διάρκεια του ναύλου καθώς επίσης και για την απώλεια μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού που υπάρχει στο σκάφος κατά την παραλαβή.
Στις τιμές περιλαμβάνονται: Ασφάλεια, ψυγείο πάγου, σκάλα μπάνιου, όλα τα σωστικά – πυροσβεστικά – εφόδια, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και ανάλογα με τον τύπο του σκάφους, GPS – βυθόμετρο, ντεπόζιτο νερού με ντουζιέρα, άγκυρα.
Το Σκάφος παραδίδεται στο μισθωτή γεμάτο καύσιμα, το κόστος των καυσίμων (μόνο αμόλυβδη βενζίνη) βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή.
Έξτρα χρεώνονται κατόπιν συνεννόησης η παράδοση και η παραλαβή του σκάφους εκτός της έδρας του σκάφους.
Υπάρχει δυνατότητα ενοικίασης ανά ημέρα ή και περισσότερες ημέρες.
Ο ενοικιαστής πρέπει απαραίτητα να έχει νόμιμη άδεια χειριστή για ταχύπλοο

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ:

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 38 που ρυθμίζει την εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων μικρών σκαφών:

  • Κάθε σκάφος που εκμισθώνεται πρέπει η άδεια εκτέλεσης πλόων να είναι (χρώματος μπλε και όχι πράσινου που φέρουν τα ερασιτεχνικά) και να γράφει ότι είναι επαγγελματικό.
  • Στην άδεια του εκμισθούμενου σκάφους πρέπει να γίνεται ειδική μνεία του προορισμού του με την καταχώριση με ερυθρά μελάνη της φράσης «ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Αριθ. 38 ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ».
  • Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο το ύψος του οποίου φτάνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000,00)€
  • Ο εκμισθωτής πρέπει να παραδίδει με την εκμίσθωση σε κάθε μισθωτή:

(α) Την πρωτότυπη άδεια εκτέλεσης πλόων και εκμισθώμενου σκάφους
(β) Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας εκμίσθωσης
(δ) Αντίτυπα των Γενικών Κανονισμών Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 20, 23 που ρυθμίζουν την κίνηση και κυκλοφορία των μηχανοκίνητων λέμβων και των ταχύπλοων σκαφών καθώς και του Γ.Κ.Λ. αριθ. 38.